Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 11:00
16:00 – 20:00

Sobota
9:00 – 12:00

Informacje

Planowane urlopy

09Zdjęcie-0393Gabinet będzie nieczynny w następujących terminach :

LISTOPAD

 • 18 LISTOPAD ( PONIEDZIAŁEK ) – GABINET CZYNNY DO 19:00 !!!

 • 30 LISTOPADA (SOBOTA) – WARSZTATY ANESTEZJOLOGICZNE

GRUDZIEŃ

 • 14 -18 GRUDNIA (SOBOTA-ŚRODA) – WYJAZD RODZINNY

 • 24 -26 GRUDNIA (WTOREK-CZWARTEK) – ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

 • 31 GRUDNIA – 01 STYCZNIA 2020 (WTOREK-ŚRODA ) – SYLWESTER I NOWY ROK

Urlopy

P W Ś C P S N
Loading...
<< Previous | Next >>
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
*Kolorem czerwonym oznaczono dni w których gabinet będzie nieczynny

Nowości

Ważne informacje

WIZYTY    CODZIENNIE  MIĘDZY   GODZINĄ   19:00 A 20:00   SĄ   PRZEZNACZONE  TYLKO   I  WYŁĄCZNIE  NA   KONTYNUACJĘ  WCZEŚNIEJ  PODJĘTEGO  LECZENIA   A   NIE   PRZYJĘCIE NOWYCH  PACJENTÓW !!!


PROSZĘ  ABY  NOWI  PACJENCI  REJESTROWALI  SIĘ   PRZEZ  STRONĘ  INTERNETOWĄ   NA   WIZYTY !!!


BARDZO  PROSZĘ,  ABY  PRZESTRZEGAĆ ZASAD RUCHU DROGOWEGO A TAKŻE ŻYCZLIWOŚCI I DOBREGO WYCHOWANIA I NIE PARKOWAĆ SWOICH SAMOCHODÓW NA WJAZDACH  NA INNE POSESJE !!!!!!

R O D O – klauzula informacyjna

RODO   –   KLAUZULA     INFORMACYJNA

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

Kto będzie administratorem danych?

Administratorem danych osobowych będzie Gabinet weterynaryjny ARKA NOEGO Paweł Botko ul. Szafirowa 52 , 62-023 Kamionki, NIP: 782 141 44 85 , e-mail: arkanoego2@gmail.com, tel. +48 602 46 46 64  (dalej: Administrator).

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą weterynaryjną, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób zwierząt, działaniami profilaktycznymi i kosmetycznymi, a także w związku z realizacją przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne). Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym) – poprosimy Państwa o zgodę.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane:

 • w związku z realizacją umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane możemy udostępniać:

 • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym);
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.

Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).

Profilowanie? Nie u nas

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie – adres: Paweł Botko  ul. Szafirowa 52, 62-023 Kamionki  albo pod adresem e-mail: arkanoego2@gmail.com

CYTATY

„Mądry człowiek nie zajmuje się leczeniem chorób, lecz tym co może do nich doprowadzić.”

Huangdi Neijing

„Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro”

. – Dalai Lama

 

Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd – Konfucjusz

 

“Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.” Przysłowie chińskie

Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania – Konfucjusz