Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 11:00
16:00 – 20:00

Sobota
9:00 – 12:00

P W Ś C P S N
Loading...
<< Previous | Next >>
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
*Kolorem czerwonym oznaczono dni w których gabinet będzie nieczynny
Urlopy
Informacje

Planowane urlopy

 


Gabinet będzie nieczynny w następujących terminach :

wszystkie soboty listopada i grudnia

18 grudnia ( piątek)  do 20 grudnia ( niedziela) –wyjazd rodzinny

– 24 grudnia do 27 grudnia – ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

31 grudnia  do 03 stycznia – Sylwester i Nowy Rok

  Proszę o odwoływanie wizyt umówionych na stronie, jeżeli Państwo z nich rezygnujecie, co ułatwi innym wcześniejszą rejestrację – szanujmy swój czas i zdrowie w tym trudnym okresie !!!!

Nowości

KORONAWIRUS

Drodzy Klienci,

Ze względu na ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego – czerwonej strefy ,w trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo, chcielibyśmy poinformować o wprowadzeniu poniższych zmian organizacyjnych w naszym gabinecie  od dnia 16.10.2020:

1.W obecnej sytuacji Gabinet otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -11:00 i 16:00-19:00 , do odwołania
( 19:00-20:00 TYLKO UMÓWIONE KONTYNUACJE LECZENIA !!!) .

Wizyty  niezaplanowane nagłe możliwe tylko i wyłącznie w terminie  po godz. 11:00 po akceptacji lekarza ( proszę o wybaczenie, jeżeli Państwo nie zostaniecie przyjęci, ale czasami jest to niemożliwe czasowo,  proszę wtedy korzystać z innych lecznic np Przychodni Gogulscy w Borówcu czy Kliniki Dra Wąsiatycza( 24 h) w Poznaniu

PRZYJĘCIA TYLKO OSÓB ZAREJESTROWANYCH W GRAFIKU PRZYJĘĆ ( strona internetowa) LUB   UMÓWIONYCH INDYWIDUALNIE !!!!
 1. W chwili obecnej proszę o niekorzystanie z poczekalni wewnątrz Gabinetu i  o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz Gabinetu  w odległości przepisowej min 2 metrów  lub w aucie na parkingu.
 2. Po przyjściu do Gabinetu  zadbać proszę bezwzględnie o higienę rąk (DEZYNFEKCJA RĄK I ZAŁOŻENIE MASECZKI / PRZYŁBICY !!!! ) .
 3. Proszę, aby na wizytę z pupilem przybył tylko  JEDEN OPIEKUN  rodzina niech pozostanie w domu ( SZCZEGÓLNIE DZIECI ) lub na zewnątrz, jeżeli nie ma innej możliwości.
 4. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy choroby (m.in. katar, kaszel, gorączka, duszności, bóle mięśni) proszę  o pozostanie w domu. Lekarz ma prawo odmówienia wizyty choremu klientowi.
 5. Wizyty profilaktyczne proszę umawiać na dalszy termin dla własnego bezpieczeństwa
 6. Jeśli to możliwe, opłatę za wizytę dokonać proszę w formie bezgotówkowej (karta płatnicza, telefon).

Standardowo prowadzona jest codzienna dezynfekcja pomieszczeń przy użyciu lamp UV i środków bakterio- oraz wirusobójczych a także ozonowania.

Liczę na Państwa wyrozumiałość i wierzę, że wprowadzenie powyższych zmian, pomoże nam wszystkim  w zdrowiu przetrwać ten trudny czas.

Dziękuję za zrozumienie,

Paweł Botko

Lekarz weterynarii

 

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE

Psy, koty i fretki

1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane

Psy, koty i fretki znakuje się poprzez wszczepienie transpondera lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.

Transponder, zgodnie z rozporządzeniem 576/2013, oznacza przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące wykorzystujące określoną częstotliwość radiową („mikroczip”):

   • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
   • możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

W przypadku gdy transponder nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania, a także kontroli tożsamości.

Tatuaże były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie.

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

Wyjątek: Państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytoria z innych państw członkowskich w przypadku psów, kotów i fretek, które:
 • są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
 • są w wieku od 12 do 16 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności.
Zezwolenie, może zostać wydane tylko wówczas, jeżeli:
 • właściciel lub osoba upoważniona dostarczą podpisane oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę; albo
 • zwierzętom domowym towarzyszy ich matka, od której są w dalszym ciągu zależne, a na podstawie jej dokumentu identyfikacyjnego można ustalić, że przed ich urodzeniem matkę poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które było zgodne z wymogami dotyczącymi ważności.
Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

3. Dokumenty, które muszą towarzyszyć zwierzętom:

 • paszport
 • jeżeli zwierzęta podróżują w towarzystwie osoby niebędącej jej właścicielem  niezbędne jest wystawione przez właściciela pisemne upoważnienie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego;
 • jeżeli liczba zwierząt, które towarzyszą właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym przekracza 5 sztuk niezbędne jest świadectwo zdrowia . Przemieszczanie niehandlowe większej liczby zwierząt jest możliwe, jeżeli:
  • przemieszczanie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
  • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
  • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

4. Dodatkowe wymogi państw członkowskich

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2018/772, w przypadku przemieszczania psów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Malty i Norwegii zwierzęta te obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do ww. państw członkowskich. Uwaga: zwierzęta przemieszczane między ww. państwami są zwolnione z niniejszego wymogu.
 • Zgodnie z przepisami krajowymi, niektóre kraje członkowskie nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium ras psów lub psów w typie ras określanych powszechnie jako niebezpieczne np. Rottweiler czy Pitbull.
 • Szczegóły dotyczące pozostałych wymogów w poszczególnych państwach członkowskich można znaleźć na ich stronach internetowych .
 • Od dnia 1 lipca 2018 r., do Norwegii nie można wprowadzać psów i kotów, które nie mają właściciela, pochodzą ze schronisk dla zwierząt, są przeznaczone do adopcji, pochodzą z domów tymczasowych oraz psów i kotów ulicznych/bezdomnych.

5. Sankcje

W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie 576/2013).

Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

 • zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
 • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
 • w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna,  poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Pozostałe zwierzęta towarzyszące

 • Dla zwierząt towarzyszących takich jak króliki, chomiki, myszy, szczury itp. nie są określone wymagania ani dokumentacja, chyba że przepisy kraju, do którego jest przemieszczane zwierzę, stanowią inaczej.
 • W przypadku zwierząt gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć im stosowne dokumenty. Organem odpowiedzialnym za udzielanie informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska

R O D O – klauzula informacyjna

RODO   –   KLAUZULA     INFORMACYJNA

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

Kto będzie administratorem danych?

Administratorem danych osobowych będzie Gabinet weterynaryjny ARKA NOEGO Paweł Botko ul. Szafirowa 52 , 62-023 Kamionki, NIP: 782 141 44 85 , e-mail: arkanoego2@gmail.com, tel. +48 602 46 46 64  (dalej: Administrator).

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą weterynaryjną, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób zwierząt, działaniami profilaktycznymi i kosmetycznymi, a także w związku z realizacją przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne). Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym) – poprosimy Państwa o zgodę.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane:

 • w związku z realizacją umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane możemy udostępniać:

 • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym);
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.

Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).

Profilowanie? Nie u nas

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie – adres: Paweł Botko  ul. Szafirowa 52, 62-023 Kamionki  albo pod adresem e-mail: arkanoego2@gmail.com

CYTATY

„Mądry człowiek nie zajmuje się leczeniem chorób, lecz tym co może do nich doprowadzić.”

Huangdi Neijing

„Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro”

. – Dalai Lama

 

Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd – Konfucjusz

 

“Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.” Przysłowie chińskie

Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania – Konfucjusz